Tại sao uống thuốc hạ hàm lượng đường trong một thời gian dài sẽ bị nhờn thuốc, không có tác dụng ? Đúng như vậy, thoạt đầu dùng thuốc trong một thời gian dài thấy rất hiệu quả, hàm lượng đường trong máu khống chế được rất ổn định nhưng dần là hiệu quả càng