Category: Hạng Mục Điều Trị

Có phải bệnh nhân đái tháo đường dùng Insulin là suốt đời phải trung thành?

Có người bệnh sợ rằng khi tiêm Insulin vào để chữa bệnh thì sẽ dần bị nghiện thuốc, nên không muốn dùng Insulin để chữa trị, thực ra đối với đại đa số người bị bệnh đái tháo đường sau khi được trị bằng Insulin, đều đưa lại kết quả rất khả quan là hàm