Những thức ăn có thể dùng được gồm hai loại như sau: –    Đậu và những chế phẩm từ đậu: Loại thực phẩm này có chứa rất nhiều chất bổ như Protein, muối vô cơ, các vitamin, ngoài ra trong đầu của đậu lại còn có rất nhiều acid béo không no. Có khả năng hạ